Qajaqtreff Stokkøya oppfordrer alle deltagere til ikke å padle eller øve alene.

Angående påbudet om flyteutstyr i fritidsfartøy som gjaldt fra 1. mai 2015.
Det blir unntak fra påbudet under treffet for:

  • Deltagere som deltar på Qajaq-akademiet
  • Deltagere som øver selvstendig minst 2 sammen i rimelig avstand fra land
  • Deltagere i NM i grønlandsrulle. Under NM vil en kajakk være på vannet for å kunne foreta kameratredning hvis det skulle være behov for det.

Dette er i henhold til forskrift: https://lovdata.no/forskrift/2015-04-27-409

Det forutsettes at deltagerne har egnet påkledning i forhold til været og vanntemperaturen. Ved padleturer eller fjellturer i privat regi bes deltagerne om å gjøre seg kjent med lokale forhold og utfordringene turen innebærer. Meld fra hvor du går og turens varighet (skriv deg inn i turboken/signer deg ut ved retur).

For at vi best mulig skal kunne ivareta alle deltakernes helse og sikkerhet ber vi om at hver enkelt bidrar med et årvåkent blikk og griper inn hvis du mener at noen trenger medisinsk assistanse eller et vennlig hint om at de utsetter seg for unødig fare.

Ta også ansvar for egen yteevne under de aktivitetene du deltar på. Instruktører og aktivitetsledere kan gi råd og lede deg gjennom aktivitetene, men du må selv sette grenser for egen aktivitet for å unngå overbelastning og skader.

Prosedyre ved sykdom eller skade: Kontakt umiddelbart aktuell nødetat ved kritiske tilfeller. Nødetat vil rykke ut om nødvendig, samt veilede deg gjennom situasjonen. Kontakt arrangør så raskt råd er. Ved mindre hendelser kan du kontakte arrangør for hjelp og råd.

Kontaktpersoner:

  • Bernt Marius Johnsen, 926 20 833
  • Per-Erling Movik: 952 30 122

Foreldre har ansvaret for sine barn under hele treffet. Barn kan ved avtale delta på aktiviteter uten foreldre tilstedet. Instruktør/leder tar ansvar for barnets sikkerhet under aktiviteten.

fop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s