Bernt-Panorama (1)

10 år med grønlandskajakk på Stokkøya

Qajaq-treff Stokkøya 2020 avlyses

Det blir ikke avholdt qajaq-treff på Stokkøya i år, men vi kommer sterkt tilbake i 2021.

Stokkøya sjøsenter har koronatilpasset drift, og de vet ikke når camping og sanitæranlegg vil gjenåpne. Uten disse fasilitetene er det ikke aktuelt å gjennomføre treffet. Uavhengig av dette har vi vurdert arrangøransvaret som for krevende både med tanke på beredskap, kontrollrutiner og eventuell håndtering av sykdom i leiren. Vi er også bevisst at vi driver en frivillig fritidsaktivitet for ressurssterke voksne som ikke nødvendigvis bør være prioritert i tidlig fase av gjenåpningen av AS Norge. Basert på en samlet vurdering landet vi derfor på denne konklusjonen.

Vi tenker framover mot 2021, og håper å kunne presentere et godt treff-tilbud med både kjent og nytt innhold. Vi ser frem til igjen å kunne møtes i en sosial og leken atmosfære på neste års qajaqtreff.

Hilsen

Organisasjonskomiteen

yoga-m-stick